Your address will show here +12 34 56 78
Z przyjemnością informujemy, iż  w ramach prowadzonego postępowania w trybie Rozeznania Rynku z dnia 18.09.2018, w ramach Projektu: 
„Kwalifikacje językowe i ICT dla osób z województwa warmińsko-mazurskiego”nr RPWM.02.03.01-28-0035/18, wyłoniono  jako Wykonawcę:
 
Wnęk Marek Szkoła Języków Obcych „PREMIUM”
ul. Okrzei 11, 58 – 500 Jelenia Góra
 
do realizacji dostarczenia podręczników wraz płytą CD oraz kompatybilnymi ćwiczeniami do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomie A1/A2  lub A2/B1 lub B1/B2 lub B2/C1 lub C1/C2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia umieszczonego w treści Rozeznania Rynku z dnia 18.09.2019.
 
Dziękujemy za złożenia ofert. Tym samym zapraszamy do śledzenie strony www.pretedner.pl
0

„PRETENDER” Adrian Wronka z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173 lok.102, 90-447 Łódź (Partner Projektu)
w ramach  projektu pt.: Kwalifikacje językowe i ICT dla osób z województwa warmińsko-mazurskiego
nr RPWM.02.03.01-28-0035/18, realizowanego z wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59,10-283 Olsztyn (Lider Projektu), planuje zakup i dostarczenie podręczników wraz płytą CD  oraz kompatybilnymi ćwiczeniami do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomie A1/A2  lub A2/B1 lub B1/B2 lub B2/C1 lub C1/C2. Planowany termin realizacji zamówienia/umowy (termin dostaw kompletów):  IX – IV 2021 r., z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia okresu realizacji umowy.
 
W związku z powyższym Zapraszamy do zapoznania się z treścią  Załącznika, a tym samym do złożenia oferty. 

Rozeznanie Rynku Pretender 18.09.2019 (POBIERZ)
0

Celem prowadzonego postępowania był wybór oferty najkorzystniejszej łącznie cenowo za realizację usługi, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w zapytaniu ofertowym, zgodnym z procedurą rozeznania rynku dotyczącej wybory Wykonawcy zdolnego do przeprowadzenia pośrednictwa pracy na terenie miasta Ciechanów woj. mazowieckiego, w powiecie ciechanowskim, woj. mazowieckiego, z dnia 16.08.2019, dot. Projektu: „Inwestycja w przyszłość”,
nr: POWR.01.02.01-14-0091/18

W wyniku postępowania wpłynęły dwie oferty:

Oferta 1:

Michał Mitkowski Total English

  1. Tadeusza Kościuszki 83, 06 – 100 Pułtusk

Łączna wartość zamówienia: 47 040, 00 zł brutto (84, 00 zł/godzina)

Oferta 2:

EduArt Paweł Mieszkowski

Przążewo 27C, 06-400 Ciechanów

Łączna wartość zamówienia: 43 680, 00 zł brutto, (78, 00 zł/ godzina)

 

Kryterium w wyboru Wykonawcy: Cena – 100% , zgodnie z poniższym wzorem:

C = (Cmin : C0) x 100

gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie

Cmin – najniższa łączna cena brutto  spośród ważnych ofert

C0 – łączna cena brutto badanej oferty

 

Ocena ofert 1:

(43 680,00 : 47 040, 00 ) x 100 = 92, 86 pkt

Ocena oferty 2:

(43 680, 00: 43 680, 00) x 100 = 100 pkt.

 

W związku z powyższym wybrano Wykonawcę:

EduArt Paweł Mieszkowski

Przążewo 27C, 06-400 Ciechanów

Łączna wartość zamówienia: 43 680, 00 zł brutto, (78, 00 zł/ godzina)

Oferta podlegała negocjacjom, po negocjacji:

Wybrano Wykonawcę:

EduArt Paweł Mieszkowski

Przążewo 27C, 06-400 Ciechanów

Łączna wartość zamówienia: 42 560, 00 zł brutto, (76, 00 zł/ godzina)

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do śledzenia naszej strony www.pretender.pl

0

Celem prowadzonego postępowania był wybór oferty najkorzystniejszej łącznie cenowo za realizację usługi, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w zapytaniu ofertowym zgodnym z procedurą rozeznania rynku dotyczącej wybory Wykonawcy zdolnego do zapewnienia sali/sal na pośrednictwo pracy, na terenie miasta Ciechanów woj. mazowieckiego, w powiecie ciechanowskim,  z dnia 16.08.2019, dot. Projektu: „Inwestycja w przyszłość”, nr: POWR.01.02.01-14-0091/18

W wyniku postępowania wpłynęły dwie oferty:

Oferta 1:

NovArt Edyta Mieszkowska

Parzążewo 27C, 06 – 400 Ciechanów

Łączna wartość zamówienia: 24 080, 00 zł brutto, (43, 00 zł/osobodzień)

Oferta 2:

NTE New Training Era Beata Kuchalska

Plac Jana Pawła II 1 lok. 3A, 06 – 400 Ciechanów

Łączna wartość zamówienia: 22 400, 00 zł brutto, (40, 00 zł/ osobodzień)

 

Kryterium w wyboru Wykonawcy: Cena – 100% , zgodnie z poniższym wzorem:

C = (Cmin : C0) x 100

gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie

Cmin – najniższa łączna cena brutto  spośród ważnych ofert

C0 – łączna cena brutto badanej oferty

 

Ocena ofert 1:

(22 400, 00 : 24 080, 00) x 100 = 93, 02 pkt

Ocena oferty 2:

(22 400, 00: 22 400, 00) x 100 = 100 pkt.

 

W związku z powyższym wybrano Wykonawcę:

NTE New Training Era Beata Kuchalska

Plac Jana Pawła II 1 lok. 3A, 06 – 400 Ciechanów

Łączna wartość zamówienia: 22 400, 00 zł brutto, (40, 00 zł/ osobodzień)

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do śledzenia naszej strony www.pretender.pl

0

Zapytanie ofertowe zgodnie z procedurą rozeznania rynku dotyczącej wybory Wykonawcy zdolnego do zapewnienia sali na potrzeby przeprowadzenia  pośrednictwa pracy  w ramach projektu: „Inwestycja w przyszłość” numer: POWR. 01.02.01-14-0091/18, na terenie miasta Ciechanów, w powiecie ciechanowskim, woj. mazowieckiego.  Zapaszmy do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego z dnia 16.08.2019/S oraz składania ofert.

Zapytanie ofertowe zgodnie z procedurą rozeznanie rynku wraz z formularzem oferty Inwestycja w przyszłość – pośrednictwo pracy 16.08.2019.S
Załącznik 1 – Fomularz oferty wraz z oświadczeniami
Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań
0

Zapytanie ofertowe zgodnie z procedurą rozeznania rynku dotyczącej wybory Wykonawcy zdolnego do przeprowadzenia pośrednictwa pracy  w ramach projektu: „Inwestycja w przyszłość” numer: POWR. 01.02.01-14-0091/18, na terenie miasta Ciechanów, w powiecie ciechanowskim, woj. mazowieckiego.
0

Celem prowadzonego postępowania był wybór oferty najkorzystniejszej łącznie cenowo za realizację usługi, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w zapytaniu ofertowym z godnym z procedurą rozeznania rynku dotyczącej wybory firmy zdolnej do zapewnienia cateringu (ciepłego posiłku i poczęstunku) podczas szkoleń zawodowych na terenie miasta Ciechanów, w powiecie ciechanowskim, woj. mazowieckiego, z dnia 31.07.2019.

W wyniku postępowania wpłynęły dwie oferty:

Oferta 1:

Zakład Handlowo-Usługowy „KARMEN” Joanna Hebdzyńska

  1. Gostkowska 39B, 06 – 400 Ciechanów

Łączna wartość zamówienia: 29 120, 00 zł brutto, (40, 00 zł/osobodzień)

Oferta 2:

NTE New Training Era Beata Kuchalska

  1. Plac Jana Pawła II 1 lok. 3A, 06 – 400 Ciechanów

Łączna wartość zamówienia: 18 200, 00 zł brutto, (25, 00 zł/ osobodzień)

Kryterium w wyboru Wykonawcy: Cena – 100% , zgodnie z poniższym wzorem:

C = (Cmin : C0) x 100

gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie

Cmin – najniższa łączna cena brutto  spośród ważnych ofert

C0 – łączna cena brutto badanej oferty

Ocena ofert 1:

(18 200, 00 : 29 120, 00) x 100 = 62, 50 pkt

Ocena oferty 2:

(18 200, 00: 18 200, 00) x 100 = 100 pkt.

W związku z powyższym wybrano Wykonawcę:

NTE New Training Era Beata Kuchalska

  1. Plac Jana Pawła II 1, lok. 3A, 06 – 400 Ciechanów

Łączna wartość zamówienia: 18 200, 00 zł brutto

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do śledzenia naszej strony www.pretender.pl

0


„Zapytanie ofertowe zgodnie z procedurą rozeznania rynku dotyczącej wybory firmy zdolnej do zapewnienia cateringu (ciepłego posiłku i poczęstunku) podczas szkoleń zawodowych na terenie miasta Ciechanów, w powiecie ciechanowskim, woj. mazowieckiego”

Zapaszmy do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego oraz składania ofert.

Zapytanie ofertowe zgodnie z procedurą rozeznanie rynku wraz z formularzem oferty Inwestycja w przyszłość – catering 31.07.2019
0

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego w okresie 23.07-30.07.2018 r. Zapytania ofertowego numer 2/LUB/2018 na usługę zapewnienia podręczników do zajęć TIK zgodnych z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework na potrzeby kursów TIK na poziomach A lub B lub C – w wymiarze 120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych, przygotowujących do zewnętrznego egzaminu certyfikującego, wyłoniony został Wykonawca: „Multi-Profit” Robert Tomczyk.

0

W związku z realizacją projektu „Zdobądź kwalifikacje językowe lub cyfrowe – kursy językowe i ICT dla mieszkańców województwa lubuskiego” nr RPLB.08.03.00-08-0005/17 PRETENDER Adrian Wronka zaprasza do złożenia oferty w ramach Zapytania ofertowego nr 2/LUB/2018, którego przedmiotem jest zapewnienie podręczników do zajęć TIK zgodnych z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework na potrzeby kursów TIK na poziomach A lub B lub C – w wymiarze 120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych, przygotowujących do zewnętrznego egzaminu certyfikującego.

Termin złożenia oferty: 30.07.2018 r. do godz. 23:59:59 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego).

Osobą kontaktową ze strony Zamawiającego jest p. Adrian Wronka, tel.: 606 381 467 lub e-mail : wnioski@pretender.pl

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do składania ofert.

0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 3NO NEW POSTS