Rozeznanie rynku

W związku z realizacją projektu „Zdobądź kwalifikacje językowe lub cyfrowe – kursy językowe i ICT dla mieszkańców województwa lubuskiego” nr RPLB.08.03.00-08-0005/17 PRETENDER Adrian Wronka zaprasza do złożenia oferty w ramach Zapytania ofertowego nr 2/LUB/2018, którego przedmiotem jest zapewnienie podręczników do zajęć TIK zgodnych z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework na potrzeby kursów TIK na poziomach A lub B lub C – w wymiarze 120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych, przygotowujących do zewnętrznego egzaminu certyfikującego.

Termin złożenia oferty: 30.07.2018 r. do godz. 23:59:59 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego).

Osobą kontaktową ze strony Zamawiającego jest p. Adrian Wronka, tel.: 606 381 467 lub e-mail : wnioski@pretender.pl

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do składania ofert.

Share: