Zapytanie ofertowe: “Inwestycja w przyszłość” – wynajem sali

Zapytanie ofertowe zgodnie z procedurą rozeznania rynku dotyczącej wybory Wykonawcy zdolnego do zapewnienia sali na potrzeby przeprowadzenia  pośrednictwa pracy  w ramach projektu: “Inwestycja w przyszłość” numer: POWR. 01.02.01-14-0091/18, na terenie miasta Ciechanów, w powiecie ciechanowskim, woj. mazowieckiego.  Zapaszmy do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego z dnia 16.08.2019/S oraz składania ofert.

Zapytanie ofertowe zgodnie z procedurą rozeznanie rynku wraz z formularzem oferty Inwestycja w przyszłość – pośrednictwo pracy 16.08.2019.S
Załącznik 1 – Fomularz oferty wraz z oświadczeniami
Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Share: