Odkryj nowe możliwości dzięki projektom UE

Innowacje – Zrównoważony rozwój – Postęp

Indywidualna
diagnoza

Wzrost
kompetencji

Nabycie
kwalifikacji

Równowaga
szans

Bezpłatny
udział

Pretender

Szkolenia

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania edukacyjne dostosowane do różnorodnych potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Niezależnie od wybranego rodzaju instrumentów aktywizacji zawodowej, nasza oferta spełni Twoje oczekiwania. Prowadzimy kursy i szkolenia dla różnych branż i sektorów, które zawsze są ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia.

Szkolenia zawodowe

Szkolenia wspierające rozwój kariery i umiejętności pracowników, zapewniając im aktualną wiedzę i kompetencje niezbędne do skutecznego wykonywania obowiązków zawodowych z różnych branż i obszarów.

Szkolenia miękkie

Szkolenia skoncentrowane na budowaniu kompetencji interpersonalnych i emocjonalnych pracowników, umożliwiającym im lepszą współpracę, zarządzanie stresem oraz skuteczne komunikowanie się z innymi osobami.

Szkolenia cyfrowe

Szkolenia dedykowane rozwijaniu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do sprawnego korzystania ze współczesnych rozwiązań technologicznych i skutecznego poruszania się w świecie cyfrowym.

Szkolenia językowe

Szkolenia rozwijające umiejętności komunikacyjne w języku obcym, których celem jest otwarcie drzwi do nowych możliwości zarówno na rynku pracy, jak i podczas podróży czy kontaktów międzynarodowych.

Edukacja społeczna

Kursy skupiające się na rozwijaniu świadomości społecznej, które mają na celu nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także budowanie umiejętności niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie.

Edukacja ekologiczna

Kursy mające na celu promowanie postaw proekologicznych, zrozumienie złożonych zależności między ludźmi a środowiskiem, oraz zachęcanie do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu ekologii.

Pretender

Wyłącznie najlepsze rozwiązania

Jeśli jesteś zainteresowany usługami szkoleniowymi i edukacyjnymi, odezwij się do nas – udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji oraz stworzymy dedykowaną ofertę.