Odkryj nowe możliwości dzięki projektom UE

Innowacje – Zrównoważony rozwój – Postęp

Indywidualna
diagnoza

Wzrost
kompetencji

Nabycie
kwalifikacji

Równowaga
szans

Bezpłatny
udział

Pretender

Egzaminy

Realizujemy usługi egzaminacyjne i certyfikacyjne, które umożliwiają formalne potwierdzenie zdobytej wiedzy oraz umiejętności. Dzięki współpracy z renomowanymi instytucjami walidującymi, uczestnicy naszych szkoleń mają możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz kompetencji, co przekłada się na większą atrakcyjność pracownika na rynku pracy oraz możliwość awansu zawodowego.

TDCE

Egzamin kompetencji cyfrowych opracowany zgodnie z założeniami ramy DigComp 2.2. Certyfikacja umożliwia zdobycie kwalifikacji wolnorynkowej "CUK-PP" funkcjonującej w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ECCC

Egzamin kompetencji cyfrowych opracowany zgodnie z założeniami ramy DigComp 2.2. Certyfikacja umożliwia potwierdzenie kompetencji w różnych obszarach zastosowania urządzeń i narzędzi cyfrowych oraz IT.

VCC

Egzamin kompetencji zawodowych uznawalnych zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy. Certyfikacja umożliwia zdobycie kwalifikacji funkcjonujących w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ETS

Egzamin kompetencji językowych wymagany i uznawany przez najbardziej prestiżowe uczelnie na świecie.

TELC

Egzamin kompetencji językowych oferujący standaryzowaną certyfikację dla 10 języków europejskich.

TGLS

Egzamin kompetencji językowych potwierdzający znajomość języka obcego zgodnie z CEFR (ESOKJ).

Digital Europe

Egzamin kompetencji cyfrowych potwierdzający poziom wiedzy i umiejętności zgodnie z ramą DigComp.

Pretender

Wyłącznie najlepsze rozwiązania

Jeśli jesteś zainteresowany usługami egzaminacyjnymi i certyfikacyjnymi, odezwij się do nas – udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji oraz stworzymy dedykowaną ofertę.