Zapytanie

Zapytanie ofertowe  dotyczące zakupu podręczników do nauki języka angielskiego na potrzeby realizacji szkoleń językowych realizowanych w ramach projektu pt. „Kompetencje z języka angielskiego osób z terenu miasta Poznań i powiatu poznańskiego sposobem na współczesny rynek pracy”  nr RPMA.08.02.00-30-0023/15.

Zapytanie ofertowe – POBIERZ

Share: