Your address will show here +12 34 56 78
W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych, pn.”Kurs komputerowy dla mieszkańców terenów wiejskich z województwa łódzkiego” nr umowy: RPLD.11.02.01-10-0003/16-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PRETENDER Adrian Wronka zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie zapewnienia podręczników dla uczestników szkoleń komputerowych z zakresu TIK w wymiarze 120 godzin lekcyjnych na poziomie podstawowym A dla osób dorosłych, przygotowujący do zewnętrznego egzaminu certyfikującego zgodnego z ramą DIGCOMP obejmującą 5 obszarów i 21 kompetencji cyfrowych dla 288 Uczestników Projektu.

Załącznik:
Zapytanie ofertowe nr 1_07_2017 – Rozeznanie Rynku
0

Zapytanie ofertowe PM1/201

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie podręczników do nauki języka angielskiego, języka niemieckiego i języka francuskiego wraz z ćwiczeniami na potrzeby kursów językowych na poziomie A1/B1/C1 oraz A2/B2/C2, realizowanych w ramach projektu „SZKOLENIA  JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE DLA POMORZAN” nr  RPPM.05.05.00-22-0015/16, realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa pomorskiego.

Poniżej znajdą Państwo szczegóły zapytania oraz załączniki niezbędne do złożenia oferty.

Zapytanie_ofertowe_1PM_2017
Formularz_ofertowy
Formularz_oświadczeń

0