Zapytanie

Zapytanie ofertowe KJA/02/2017 z dn. 18.08.2017  W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,  Działania 10.3 Poprawa dostępności i ...

Zapytanie

Firma „Pretender” Adrian Wronka zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania ofertowego nr KJA/1/2017, którego przedmiotem jest zakup podręczników z płytą CD/DVD do nauki języka ...

Wyniki

Informacja o wyborze oferty Informujemy iż, rozstrzygnięto zamówienie na zapewnienie podręczników do nauki j. angielskiego, j. niemieckiego i j. francuskiego wraz z ćwiczeniami na potrzeby kursów językowych na poziomie ...

Zapytanie

Zapytanie ofertowe PM1/201 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie podręczników do nauki języka angielskiego, języka niemieckiego i języka francuskiego wraz z ćwiczeniami na potrzeby kursów językowych na ...

Wyniki

Wyniki zapytania ofertowego dotyczącego zakupu podręczników do nauki języka niemieckiego w ramach projektu „Język niemiecki kluczem do rozwoju osobistego i zawodowego”.Wybór_najkorzystniejszej_oferty_Podręczniki

Zapytanie

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu podręczników do nauki języka niemieckiego w ramach projektu „Język niemiecki kluczem do rozwoju osobistego i zawodowego”.Zapytanie_ofertowe_Podręczniki Załącznik_1_Podręczniki