Odkryj nowe możliwości dzięki projektom UE

Innowacje – Zrównoważony rozwój – Postęp

Indywidualna
diagnoza

Wzrost
kompetencji

Nabycie
kwalifikacji

Równowaga
szans

Bezpłatny
udział

Pretender

Fundusze

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich na inicjatywy w obszarze edukacji i kształcenia oraz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia. Monitorujemy możliwości dotacji z programów EFS+, opracowujemy koncepcje projektów oraz składamy wnioski o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją. Inną formą współpracy może być wsparcie przy realizacji projektu, w tym zarządzanie oraz rozliczanie.

Monitoring funduszy

Na bieżąco monitorujemy dostępne formy wsparcie w ramach Funduszy Europejskich. Pierwszym etapem współpracy jest wskazanie możliwości pozyskania funduszy, zdefiniowanie potrzeb podmiotu i określenie jego potencjału.

Koncepcje projektów

W ramach konsultacji dotyczących planowanego przedsięwzięcia finansowanego z Funduszy Europejskich tworzymy koncepcje projektu zgodnie z wytycznymi określonego programu regionalnego lub krajowego.

Pozyskiwanie funduszy

Przygotowujemy dokumentację aplikacyjną zgodną z wymagania konkursowymi. Oferujemy pełną opiekę na etapie aplikowania wniosku o dofinansowanie oraz wsparcie na etapie uzupełnień, w tym środki ochrony prawnej.

Realizacja projektu

Oferujemy różnorodne formy wsparcia założone w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich, takie jak rekrutacja, doradztwo zawodowe, warsztaty kompetencyjne, spotkania z psychologiem, szkolenia, pośrednictwo pracy.

Zarządzanie projektem

Zajmujemy się kompleksową obsługą przedsięwzięć dofinansowanych z Funduszy Europejskich, m.in. w zakresie tworzenia dokumentacji, planowania form wsparcia, zarządzania kadrą, bieżącego kontaktu z IZ.

Rozliczenie funduszy

Za opracowanie wniosków odpowiadają wykwalifikowani specjaliści, którzy zajmują się nimi od etapu konsultacji aż do rozliczania projektu, uwzględniając niezbędne kontrole przeprowadzane przez instytucje monitorujące.

Pretender

Wyłącznie najlepsze rozwiązania

Jeśli jesteś zainteresowany usługami pozyskiwania funduszy i ich obsługą, odezwij się do nas – udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji oraz stworzymy dedykowaną ofertę.