Zapytanie ofertowe “Inwestycja w przyszłość” – pośrednictwo pracy

Zapytanie ofertowe zgodnie z procedurą rozeznania rynku dotyczącej wybory Wykonawcy zdolnego do przeprowadzenia pośrednictwa pracy  w ramach projektu: “Inwestycja w przyszłość” numer: POWR. 01.02.01-14-0091/18, na terenie miasta Ciechanów, w powiecie ciechanowskim, woj. mazowieckiego.
Share: