Wyniki zapytania ofertowego z dnia 18.09.2019

Z przyjemnością informujemy, iż  w ramach prowadzonego postępowania w trybie Rozeznania Rynku z dnia 18.09.2018, w ramach Projektu: 

„Kwalifikacje językowe i ICT dla osób z województwa warmińsko-mazurskiego”nr RPWM.02.03.01-28-0035/18, wyłoniono  jako Wykonawcę:
 
Wnęk Marek Szkoła Języków Obcych “PREMIUM”
ul. Okrzei 11, 58 – 500 Jelenia Góra
 
do realizacji dostarczenia podręczników wraz płytą CD oraz kompatybilnymi ćwiczeniami do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomie A1/A2  lub A2/B1 lub B1/B2 lub B2/C1 lub C1/C2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia umieszczonego w treści Rozeznania Rynku z dnia 18.09.2019.
 
Dziękujemy za złożenia ofert. Tym samym zapraszamy do śledzenie strony www.pretedner.pl
Share: