Rozeznanie rynku – podręczniki

„PRETENDER” Adrian Wronka z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173 lok.102, 90-447 Łódź (Partner Projektu)
w ramach  projektu pt.: Kwalifikacje językowe i ICT dla osób z województwa warmińsko-mazurskiego
nr RPWM.02.03.01-28-0035/18, realizowanego z wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59,10-283 Olsztyn (Lider Projektu), planuje zakup i dostarczenie podręczników wraz płytą CD  oraz kompatybilnymi ćwiczeniami do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomie A1/A2  lub A2/B1 lub B1/B2 lub B2/C1 lub C1/C2. Planowany termin realizacji zamówienia/umowy (termin dostaw kompletów):  IX – IV 2021 r., z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia okresu realizacji umowy.
 
W związku z powyższym Zapraszamy do zapoznania się z treścią  Załącznika, a tym samym do złożenia oferty. 

Rozeznanie Rynku Pretender 18.09.2019 (POBIERZ)

Share: