Your address will show here +12 34 56 78

The European Language Certificates
  • Text Hover
Egzaminy TELC są w pełni porównywalne. Każdy poziom tworzony jest w odniesieniu do szczegółowych, ujednoliconych kryteriów niezależnie od języka. Niekwestionowaną zaletą tych egzaminów jest fakt, że kładą nacisk na zdolności komunikacyjne kandydata – sprawdzona zostaje jego umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego. Terminy egzaminów dostosowywane są do indywidualnych potrzeb kandydatów. Dodatkowym atutem jest krótki czas oczekiwania na wyniki i zasięg (aż 3000 centrów egzaminacyjnych w 20 krajach). 

  • 9 języków: angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski. 
  • 5 poziomów: A1, A2, B1, B2, C1. 
  • Egzaminy: dla młodzieży, dorosłych lub zawodowe. 

Oprócz egzaminów z zakresu ogólnej znajomości języka do dyspozycji kandydatów stworzone zostały również egzaminy specjalistyczne – businessowy, turystyczno-hotelarski i techniczny.