Your address will show here +12 34 56 78

Rozeznanie rynku
Rozeznanie

Informacja o wyborze oferty Informujemy iż, rozstrzygnięto zamówienie na zapewnienie podręczników do nauki j. angielskiego, j. niemieckiego i j. francuskiego wraz z ćwiczeniami na potrzeby kursów językowych na poziomie A1/B1/C1 oraz A2/B2/C2, realizowanych w ramach projektu pt. „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE DLA POMORZAN” nr RPPM.05.05.00-22-0015/16, realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa pomorskiego.Wybrana została najkorzystniejsza oferta cenowa, złożona przez firmęŚWIAT JĘZYKÓW – SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH, S.C.

Continue Reading
Rozeznanie

Wyniki postępowania do Zapytania ofertowego nr 1/07/2017 z dnia 03.07.2017r dotyczące wyboru wykonawcy odnośnie zapewnienia podręcznikówdla uczestników szkoleń komputerowych z zakresu TIK w wymiarze 120 godzin lekcyjnych na poziomie podstawowym A dla osób dorosłych, przygotowujący do zewnętrznego egzaminu certyfikującego zgodnego z ramą DIGCOMP obejmującą 5 obszarów i 21 kompetencji cyfrowych  dla 288 Uczestników Projektu pn.”Kurs komputerowy dla mieszkańców terenów wiejskich z województwa łódzkiego” nr umowy: RPLD.11.02.01-10-0003/16-00.Informujemy, iż po analizie dokumentów złożonych przez oferentów Komisja dokonała wyboru oferty, którą jako najkorzystniejszą złożył:  IT CONFIG ul. Powstańców 69, 05-870 Błonie. Oferta została złożona w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca złożył ofertę<a c...

Continue Reading
Rozeznanie

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych, pn.”Kurs komputerowy dla mieszkańców terenów wiejskich z województwa łódzkiego” nr umowy: RPLD.11.02.01-10-0003/16-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PRETENDER Adrian Wronka zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie zapewnienia podręczników dla uczestników szkoleń komputerowych z zakresu TIK w wymiarze 120 godzin lekcyjnych na poziomie podstawowym A dla osób dorosłych, przygotowujący do zewnętrznego egzaminu certyfikującego zgodnego z ramą DIGCOMP obejmującą 5<a class="more-link" href="http://pretender.pl/rozeznanie...

Continue Reading
Rozeznanie

Zapytanie ofertowe PM1/201 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie podręczników do nauki języka angielskiego, języka niemieckiego i języka francuskiego wraz z ćwiczeniami na potrzeby kursów językowych na poziomie A1/B1/C1 oraz A2/B2/C2, realizowanych w ramach projektu „SZKOLENIA  JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE DLA POMORZAN” nr  RPPM.05.05.00-22-0015/16, realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa pomorskiego.Poniżej znajdą Państwo szczegóły zapytania oraz załączniki niezbędne do złożenia oferty.Zapytanie_ofertowe_1PM_2017Formularz_ofertowyFormularz_oświadczeń

Continue Reading
Rozeznanie

Wyniki zapytania ofertowego dotyczącego zakupu podręczników do nauki języka niemieckiego w ramach projektu „Język niemiecki kluczem do rozwoju osobistego i zawodowego”.Wybór_najkorzystniejszej_oferty_Podręczniki

Continue Reading
Rozeznanie

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu podręczników do nauki języka niemieckiego w ramach projektu „Język niemiecki kluczem do rozwoju osobistego i zawodowego”.Zapytanie_ofertowe_Podręczniki Załącznik_1_Podręczniki

Continue Reading
Rozeznanie

Zapytanie ofertowe  dotyczące zakupu podręczników do nauki języka angielskiego na potrzeby realizacji szkoleń językowych realizowanych w ramach projektu pt. „Kompetencje z języka angielskiego osób z terenu miasta Poznań i powiatu poznańskiego sposobem na współczesny rynek pracy”  nr RPMA.08.02.00-30-0023/15.Zapytanie ofertowe – POBIERZ

Continue Reading
Rozeznanie

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu podręczników do nauki języka angielskiego w ramach projektu „Kurs języka angielskiego dla mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach”.Zapytanie ofertowe – POBIERZ

Continue Reading
NO OLD POSTSPage 2 of 2NEXT POSTS