Your address will show here +12 34 56 78

Rozeznanie rynku
Aktualności, Rozeznanie

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego w okresie 23.07-30.07.2018 r. Zapytania ofertowego numer 2/LUB/2018 na usługę zapewnienia podręczników do zajęć TIK zgodnych z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework na potrzeby kursów TIK na poziomach A lub B lub C – w wymiarze 120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych, przygotowujących do zewnętrznego egzaminu certyfikującego, wyłoniony został Wykonawca: „Multi-Profit” Robert Tomczyk.

Continue Reading
Rozeznanie

W związku z realizacją projektu „Zdobądź kwalifikacje językowe lub cyfrowe – kursy językowe i ICT dla mieszkańców województwa lubuskiego” nr RPLB.08.03.00-08-0005/17 PRETENDER Adrian Wronka zaprasza do złożenia oferty w ramach Zapytania ofertowego nr 2/LUB/2018, którego przedmiotem jest zapewnienie podręczników do zajęć TIK zgodnych z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework na potrzeby kursów TIK na poziomach A lub B lub C – w wymiarze 120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych, przygotowujących do zewnętrznego egzaminu certyfikującego.—Termin złożenia oferty: 30.07.2018 r. do godz. 23:59:59 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego).—OsobąSEE DETAILS...

Continue Reading
Rozeznanie

Wyniki postępowania O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA do Zapytania ofertowe nr 2/RPDS/JiK/EGZ/2017-V2 z dnia 28.09.2017 r. dotyczące wyboru wykonawcy świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących TELC lub równoważnych na poziomie biegłości językowej do B2 – zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego i języka niemieckiego dla 192 uczestników projektu, w ramach projektu: „Języki i komputery przepustką do kariery” Nr projektu: RPDS.10.03.00-02-0144/16, realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa dolnośląskiego. Informujemy, iż po analizie dokumentów złożonych przez oferentów Komisja dokonała wyboru oferty, którą jako najkorzystniejszą złożył: Perfect English Małgorzata Stone, ul. Matejki<a c...

Continue Reading
Rozeznanie

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,  Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, pt. „Języki i komputery przepustką do kariery!” nr RPDS.10.03.00-02-0144/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PRETENDER Adrian Wronka, zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących TELC lub równoważnych na poziomie biegłości językowej do B2 – zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego i języka niemieckiego dla 192 uczestników projektu. Termin składania ofert upływa w dniu 5 października 2017 r. o godzinie 23...

Continue Reading
Rozeznanie

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,  Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, pt. „Języki i komputery przepustką do kariery!” nr RPDS.10.03.00-02-0144/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PRETENDER Adrian Wronka, zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących TELC lub równoważnych na poziomie biegłości językowej do B2 – zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego i języka niemieckiego dla 192 uczestników projektu. Termin składania ofert upływa w dniu 5 października 2017 r. o godzinie 23...

Continue Reading
Rozeznanie

„PRETENDER” Adrian Wronka, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173 lok. 102, 90-447 Łódź, w ramach realizacji projektu „ Angielski – kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0003/16 planuje zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu bezstronnego egzaminu międzynarodowego certyfikującego TELC A2 lub równoważnego z języka angielskiego.ZAPYTANIE OFERTOWE

Continue Reading
Rozeznanie

Zapytanie ofertowe KJA/02/2017 z dn. 18.08.2017  W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,  Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, pt. „Kurs języka angielskiego dla początkujących” nr umowy RPDS.10.03.00-02-0103/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, „PRETENDER” Adrian Wronka, zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia egzaminów TELC lub równoważnych na poziomie biegłości językowej A  – zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego dla 420 uczestników projektu. Termin składania ofert upływa w dniu 25 sierpnia 2017 r. o godzinie 23:59 Adres e-mai...

Continue Reading
Rozeznanie

Firma „Pretender” Adrian Wronka zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania ofertowego nr KJA/1/2017, którego przedmiotem jest zakup podręczników z płytą CD/DVD do nauki języka angielskiego (poziom A1 i A2) w związku z realizacją projektu „Kurs języka angielskiego dla początkujących” nr RPDS.10.03.00-02-0103/16. Termin składania ofert upływa w dniu 27 marca 2017 r. Adres e-mail do kontaktów ze strony Zamawiającego: angielski@pretender.pl Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapraszamy do składania ofert.Formularz oświadczeń Formularz oferty cenowej Zapytanie ofertowe

Continue Reading
Rozeznanie

Rozeznanie rynku w ramach realizacji projektu „Angielski – kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0003/16 dotyczące zakupu i dostarczenia podręczników wraz z kompatybilnymi ćwiczeniami i płytą CD do nauki języka angielskiego na potrzeby kursów językowych na poziomie A1 i A2.ROZEZNANIE RYNKU (PDF)

Continue Reading
Rozeznanie

Informacja o wyborze oferty Informujemy iż, rozstrzygnięto zamówienie na zapewnienie podręczników do nauki j. angielskiego, j. niemieckiego i j. francuskiego wraz z ćwiczeniami na potrzeby kursów językowych na poziomie A1/B1/C1 oraz A2/B2/C2, realizowanych w ramach projektu pt. „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE DLA POMORZAN” nr RPPM.05.05.00-22-0015/16, realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa pomorskiego.Wybrana została najkorzystniejsza oferta cenowa, złożona przez firmęŚWIAT JĘZYKÓW – SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH, S.C.

Continue Reading
Rozeznanie

Wyniki postępowania do Zapytania ofertowego nr 1/07/2017 z dnia 03.07.2017r dotyczące wyboru wykonawcy odnośnie zapewnienia podręcznikówdla uczestników szkoleń komputerowych z zakresu TIK w wymiarze 120 godzin lekcyjnych na poziomie podstawowym A dla osób dorosłych, przygotowujący do zewnętrznego egzaminu certyfikującego zgodnego z ramą DIGCOMP obejmującą 5 obszarów i 21 kompetencji cyfrowych  dla 288 Uczestników Projektu pn.”Kurs komputerowy dla mieszkańców terenów wiejskich z województwa łódzkiego” nr umowy: RPLD.11.02.01-10-0003/16-00.Informujemy, iż po analizie dokumentów złożonych przez oferentów Komisja dokonała wyboru oferty, którą jako najkorzystniejszą złożył:  IT CONFIG ul. Powstańców 69, 05-870 Błonie. Oferta została złożona w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca złożył ofertę<a c...

Continue Reading
PREVIOUS POSTSPage 1 of 2NO NEW POSTS