Your address will show here +12 34 56 78

Rozeznanie rynku
Rozeznanie

Z przyjemnością informujemy, iż  w ramach prowadzonego postępowania w trybie Rozeznania Rynku z dnia 18.09.2018, w ramach Projektu:  „Kwalifikacje językowe i ICT dla osób z województwa warmińsko-mazurskiego”nr RPWM.02.03.01-28-0035/18, wyłoniono  jako Wykonawcę: Wnęk Marek Szkoła Języków Obcych „PREMIUM”ul. Okrzei 11, 58 – 500 Jelenia Góra do realizacji dostarczenia podręczników wraz płytą CD oraz kompatybilnymi ćwiczeniami do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomie A1/A2  lub A2/B1 lub B1/B2 lub B2/C1 lub C1/C2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia umieszczonego w treści Rozeznania Rynku z dnia 18.09.2019.  Dziękujemy za złożenia ofert.<a class="more-link" href="http://pretender.pl/rozeznanie/wyniki-zapytani...

Continue Reading
Rozeznanie

„PRETENDER” Adrian Wronka z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173 lok.102, 90-447 Łódź (Partner Projektu)w ramach  projektu pt.: „Kwalifikacje językowe i ICT dla osób z województwa warmińsko-mazurskiego„nr RPWM.02.03.01-28-0035/18, realizowanego z wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59,10-283 Olsztyn (Lider Projektu), planuje zakup i dostarczenie podręczników wraz płytą CD  oraz kompatybilnymi ćwiczeniami do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomie A1/A2  lub A2/B1 lub B1/B2 lub B2/C1 lub C1/C2. Planowany termin realizacji zamówienia/umowy (termin dostaw kompletów):  IX – IV 2021 r., z zastrzeżeniem możliwości<a class="more-link" href="http://pretend...

Continue Reading
Rozeznanie

Celem prowadzonego postępowania był wybór oferty najkorzystniejszej łącznie cenowo za realizację usługi, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w zapytaniu ofertowym, zgodnym z procedurą rozeznania rynku dotyczącej wybory Wykonawcy zdolnego do przeprowadzenia pośrednictwa pracy na terenie miasta Ciechanów woj. mazowieckiego, w powiecie ciechanowskim, woj. mazowieckiego, z dnia 16.08.2019, dot. Projektu: „Inwestycja w przyszłość”, nr: POWR.01.02.01-14-0091/18W wyniku postępowania wpłynęły dwie oferty:Oferta 1:Michał Mitkowski Total EnglishTadeusza Kościuszki 83, 06 – 100 PułtuskŁączna wartość zamówienia: 47 040, 00 zł brutto (84, 00 zł/godzina)Oferta 2:EduArt Paweł MieszkowskiPrzążewo 27C, 06-400 CiechanówŁączna wartość zamówienia: 43 680, 00<a class="more-link" href="http://p...

Continue Reading
Rozeznanie

Celem prowadzonego postępowania był wybór oferty najkorzystniejszej łącznie cenowo za realizację usługi, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w zapytaniu ofertowym zgodnym z procedurą rozeznania rynku dotyczącej wybory Wykonawcy zdolnego do zapewnienia sali/sal na pośrednictwo pracy, na terenie miasta Ciechanów woj. mazowieckiego, w powiecie ciechanowskim,  z dnia 16.08.2019, dot. Projektu: „Inwestycja w przyszłość”, nr: POWR.01.02.01-14-0091/18W wyniku postępowania wpłynęły dwie oferty:Oferta 1:NovArt Edyta MieszkowskaParzążewo 27C, 06 – 400 CiechanówŁączna wartość zamówienia: 24 080, 00 zł brutto, (43, 00 zł/osobodzień)Oferta 2:NTE New Training Era Beata KuchalskaPlac Jana Pawła II 1 lok. 3A,<a class="more-link" href="http://pretender.pl/rozeznanie/wynik-zapytania-ofertow...

Continue Reading
Rozeznanie

Zapytanie ofertowe zgodnie z procedurą rozeznania rynku dotyczącej wybory Wykonawcy zdolnego do zapewnienia sali na potrzeby przeprowadzenia  pośrednictwa pracy  w ramach projektu: „Inwestycja w przyszłość” numer: POWR. 01.02.01-14-0091/18, na terenie miasta Ciechanów, w powiecie ciechanowskim, woj. mazowieckiego.  Zapaszmy do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego z dnia 16.08.2019/S oraz składania ofert.Zapytanie ofertowe zgodnie z procedurą rozeznanie rynku wraz z formularzem oferty Inwestycja w przyszłość – pośrednictwo pracy 16.08.2019.SZałącznik 1 – Fomularz oferty wraz z oświadczeniamiZałącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Continue Reading
Rozeznanie

Zapytanie ofertowe zgodnie z procedurą rozeznania rynku dotyczącej wybory Wykonawcy zdolnego do przeprowadzenia pośrednictwa pracy  w ramach projektu: „Inwestycja w przyszłość” numer: POWR. 01.02.01-14-0091/18, na terenie miasta Ciechanów, w powiecie ciechanowskim, woj. mazowieckiego.Zapaszmy do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego z dnia 16.08.2019/PP oraz składania ofert. Zapytanie ofertowe zgodnie z procedurą rozeznanie rynku wraz z formularzem oferty Inwestycja w przyszłość – pośrednictwo pracy 16.08.2019PPZałącznik 1 – Fomularz oferty wraz z oświadczeniamiZałącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Continue Reading
Rozeznanie

Celem prowadzonego postępowania był wybór oferty najkorzystniejszej łącznie cenowo za realizację usługi, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w zapytaniu ofertowym z godnym z procedurą rozeznania rynku dotyczącej wybory firmy zdolnej do zapewnienia cateringu (ciepłego posiłku i poczęstunku) podczas szkoleń zawodowych na terenie miasta Ciechanów, w powiecie ciechanowskim, woj. mazowieckiego, z dnia 31.07.2019.W wyniku postępowania wpłynęły dwie oferty:Oferta 1:Zakład Handlowo-Usługowy „KARMEN” Joanna HebdzyńskaGostkowska 39B, 06 – 400 CiechanówŁączna wartość zamówienia: 29 120, 00 zł brutto, (40, 00 zł/osobodzień)Oferta 2: NTE New Training Era Beata KuchalskaPlac Jana Pawła II 1 lok. 3A,<a class="more-link" href="http://pretender.pl/rozeznanie/wyniki-zapytanie-ofertowe-cater...

Continue Reading
Rozeznanie

„Zapytanie ofertowe zgodnie z procedurą rozeznania rynku dotyczącej wybory firmy zdolnej do zapewnienia cateringu (ciepłego posiłku i poczęstunku) podczas szkoleń zawodowych na terenie miasta Ciechanów, w powiecie ciechanowskim, woj. mazowieckiego”Zapaszmy do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego oraz składania ofert.Zapytanie ofertowe zgodnie z procedurą rozeznanie rynku wraz z formularzem oferty Inwestycja w przyszłość – catering 31.07.2019

Continue Reading
Aktualności, Rozeznanie

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego w okresie 23.07-30.07.2018 r. Zapytania ofertowego numer 2/LUB/2018 na usługę zapewnienia podręczników do zajęć TIK zgodnych z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework na potrzeby kursów TIK na poziomach A lub B lub C – w wymiarze 120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych, przygotowujących do zewnętrznego egzaminu certyfikującego, wyłoniony został Wykonawca: „Multi-Profit” Robert Tomczyk.

Continue Reading
Rozeznanie

W związku z realizacją projektu „Zdobądź kwalifikacje językowe lub cyfrowe – kursy językowe i ICT dla mieszkańców województwa lubuskiego” nr RPLB.08.03.00-08-0005/17 PRETENDER Adrian Wronka zaprasza do złożenia oferty w ramach Zapytania ofertowego nr 2/LUB/2018, którego przedmiotem jest zapewnienie podręczników do zajęć TIK zgodnych z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework na potrzeby kursów TIK na poziomach A lub B lub C – w wymiarze 120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych, przygotowujących do zewnętrznego egzaminu certyfikującego.—Termin złożenia oferty: 30.07.2018 r. do godz. 23:59:59 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego).—OsobąSEE DETAILS...

Continue Reading
Aktualności, Rozeznanie, Zapytanie

„PRETNEDER” Adrian Wronka (Partner), z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź, w ramach realizacji projektu „St@rt po kompetencje TIK !”, nr RPPM.05.05.00-22-0064/16 , planuje zakup usługi polegającej na opracowaniu koncepcji graficznej, produkcji i dostawie materiałów szkoleniowych w postaci teczek, długopisów, notesów oraz pendrive’ów. Planowany termin realizacji zamówienia (terminy usługi): marzec 2018r. – kwiecień 2018 r., z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia okresu realizacji umowy. Termin składania wycen mija 5.03.2018 o godzinie 23:59:59Pobierz – RR materiały szkoleniowe

Continue Reading
PREVIOUS POSTSPage 1 of 3NO NEW POSTS