Your address will show here +12 34 56 78

Fundusze Europejskie
Wybór najbardziej odpowiedniego programu dotacyjnego to wstęp do sukcesu w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji. Już od pierwszego kontaktu pomagamy w określeniu potrzeb rozwojowych przedsiębiorców i podmiotów publicznych ze wskazaniem możliwości wsparcia z funduszy unijnych.
Monitoring źródeł dofinansowania
Skupiamy się na: 
  • zdefiniowaniu potrzeb danego przedsiębiorstwa/podmiotu publicznego, 
  • określeniu możliwości pozyskania funduszy na przedsięwzięcia z wykorzystaniem środków unijnych, 
  • informowaniu z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych naborach wniosków, 
  • konsultacjach dotyczących planowanej inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem warunków wynikających z faktu współfinansowania jej z funduszy unijnych.

Pozyskiwanie funduszy
Po zdefiniowaniu zakresu projektu oraz wyboru optymalnego źródła dofinansowanie pomagamy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej zgodnej z wymagania określonymi w dokumentacji konkursowej. Zakres oferty obejmuje:
  • przygotowanie dokumentacji zgodnej z warunkami konkursowymi,
  • opieka na etapie aplikowania (kontrola poprawności formalnej wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami),
  • wsparcie na etapie uzupełnień oraz środków ochrony prawnej (na etapie odwołania oraz skargi do sądu).