Your address will show here +12 34 56 78

European Digital Certificate
  • Text Hover
Certyfikaty European Digital Certificate pozwalają zrealizować program nauczania zgodny z obiema wersjami Ramy DIGCOMP 1.0 oraz najnowszą 2.0, a nabywana wiedza może być realizowana zarówno na szkoleniach komercyjnych, jak i dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Certyfikaty European Digital Certificate są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku dla szkoleń realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych. Szczegółowo wytyczne te zostały opisane w opracowaniu: „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. 

European Digital Certificate to egzamin dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia, który weryfikuje kompetencje cyfrowe uczestnika. Jest egzaminem zgodnym z Europejską Ramą Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli DIGCOMP w wersji 1.0 oraz 2.0, które zawierają 21 kompetencji ramowych, zgrupowanych w pięciu obszarach:
  • Umiejętność korzystania z informacji i z danych
  • Komunikacja i współpraca
  • Tworzenie treści cyfrowych
  • Bezpieczeństwo
  • Rozwiązywanie problemów