• Text Hover
Zdobądź dofinansowanie
na rozwój firmy
- wypełnij wniosek o bony rozwojowe 
dla Ciebie i Twoich Pracowników
Oszczędność kapitału

Szkolenia w ramach Bonów rozwojowych finansowane są ze środków Unii Europejskiej aż do 80% ich wartości.

Inwestycja w rozwój

Nabycie nowych kompetencji oraz podwyższenie kwalifikacji przez pracowników to główny cel wsparcia.

Wzrost jakości usług

Podniesienie jakości usług poprzez rozwój pracowników skutecznie buduje konkurencyjności firmy na rynku.

Idea

Idea wsparcia opiera się na dofinansowaniu usług rozwojowych (m.in. doradztwa oraz szkoleń) do 80% ich wartości, w ramach Bonów rozwojowych. Każdy bon to elektroniczny dokument posiadający określoną wartość nominalną i okres ważności uprawniający MŚP i/lub jego pracowników do skorzystania z wybranej usługi rozwojowej oferowanej przez firmy zarejestrowane w internetowej Bazie Usług Rozwojowych.

Podmioty

Bony rozwojowe dedykowane są właścicielom oraz pracownikom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa łódzkiego, którzy chcą rozwijać firmę i zwiększać kompetencje.

1

Rozwój

Dzięki szkoleniom pracownicy poszerzają swoją wiedzę i kompetencje.

2

Motywacja

Szkolenia motywują do intensywniejszej i efektywniejszej pracy.

3

Zaangażowanie

Pracownicy czują się bardziej związani z firmą, która inwestuje w ich rozwój.

Cztery kroki do otrzymania dofinansowania

Wybór operatora

Znajdź operatora w województwie.

Zgłoszenie wniosku

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Podpisanie umowy

Podpisz umowę finansującą szkolenie.

Otrzymanie środków

Odbierz środki przeznaczone na szkolenie.

KROK 1

Wybór operatora usług rozwojowych
w swoim województwie

W przypadku województwa łódzkiego są to: 
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

ul. Narutowicza 34 90-135 Łódź tel. 42 208 93 11 kontakt@larr.lodz.pl larr.pl

HRP Group

ul. Tymienieckiego 19A 90-349 Łódź tel. 42 207 22 00 biuro@hrp.com.pl hrp.com.pl przepisnarozwoj.eu

KROK 2

Zgłoszenie do wybranego operatora w województwie

Formularze zgłoszeniowe są opracowane przez operatora
Każdy operator opracowuje swój regulamin rekrutacji dla przedsiębiorców i według zasad zamieszczonych w tym regulaminie przyjmuje zgłoszenia przedsiębiorców i dokonuje ich weryfikacji (tj. zgodności z kryteriami określonymi w regulaminie). Podczas weryfikacji przedsiębiorcy ustalany jest poziom dofinansowania usługi (do 80% wartości usługi rozwojowej – czyli praktycznie rzecz biorąc od ceny szkolenia).
KROK 3

Podpisanie umowy z operatorem

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy na dofinansowanie usług rozwojowych między przedsiębiorcą i operatorem. W umowie określona zostaje wartość usług rozwojowych, wartość dofinansowania i czas na dokonanie zakupu usługi rozwojowej. Do operatora należy zgłosić się przed dokonaniem zakupu usługi rozwojowej.
Do rejestracji konieczne jest posiadanie konta w Bazie Usług Rozwojowych
Zarejestruj się już dziś – pomożemy Ci dopełnić wszystkich formalności
KROK 4

Otrzymanie środków na szkolenie

Środki przekazywane w formie bonów rozwojowych przedsiębiorca wydaje
na wybrane szkolenia znajdujące się
w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH
PRZYKŁADOWY SCHEMAT
 1. Przedsiębiorca decyduje się na szkolenie, którego cena wynosi 1000 zł.

 2. Jego firma zgłasza się więc do operatora w swoim województwie, który orzeka, że przedsiębiorca może uzyskać 80% dofinansowania na szkolenie.

 3. Przedsiębiorca podpisuje umowę z operatorem oraz wpłaca na jego rachunek 200 zł wkładu własnego (20% ceny szkolenia), a operator wydaje mu bon szkoleniowy o wartości całego szkolenia, czyli 1000 zł (dofinansowuje przedsiębiorcy 80% kosztów szkolenia).

 4. Przedsiębiorca „płaci” za wybrane szkolenie firmie szkoleniowej otrzymanym bonem, a firma szkoleniowa rozlicza bon i wymienia go na gotówkę u operatora.

PODSUMOWUJĄC
Przedsiębiorca angażuje jedynie 200 zł własnych środków (20%), aby dokonać zakupu szkolenia
o wartości 1000 zł (100%) – poziom dofinansowania wynosi 80%.
PODSTAWOWE INFORMACJE
O PODMIOTOWYM SYSTEMIE FINANSOWANIA
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
 • Alokacja na konkurs: 49 168 685 euro

 • 1 godzina usługi szkoleniowej – 60 zł

 • Wartość 1 bonu – 60 zł

 • Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy

 • Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

80%
Mikroprzedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

80%
Małe przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

70%
Średnie przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

W ramach Bonów rozwojowych proponujemy Państwu szereg szkoleń tematycznych oraz szkolenia „szyte na miarę” 
(projektowane specjalnie dla potrzeb konkretnej firmy):
 • Pracownik biurowy z elementami IT 75 h – egzamin ECCC „Zarządzanie obiegiem dokumentów” na poziomie A, B lub C

 • MS Excel poziom podstawowy 16 h – egzamin ECCC „Obliczenia arkuszowe” na poziomie A

 • MS Excel poziom średniozaawansowany 16 h – egzamin ECCC „Obliczenia arkuszowe” na poziomie B

 • MS Excel poziom zaawansowany 16 h – egzamin ECCC „Obliczenia arkuszowe” na poziomie C

 • Pakiet MS Office 32 h

 • Java 21 h

 • Szkolenie „szyte na miarę”

 • SEO + pozycjonowanie 38 h

 • Marketing internetowy 42 h

 • Język angielski na różnych poziomach zaawansowania 120 h – egzamin TGLS

 • Język niemiecki na różnych poziomach zaawansowania 120 h – egzamin TGLS

 • Język angielski i niemiecki branżowy 100 h – egzamin TGLS

 • Prince2 Foundation 24 h wraz z egzaminem

 • Negocjowanie umów handlowych 20 h

 • Zarządzanie (czasem / projektami / personelem) 20 h

KONTAKT

Emilia Macierzyńska kom. 537-155-552 e-mail: emacierzynska@pretender.pl

Copyright - Pretender